شهرعشق

 

+نوشته شده در چهار شنبه 25 ارديبهشت 1392برچسب:,ساعت15:42توسط میلاد جبارنژاد | |

 

+نوشته شده در چهار شنبه 25 ارديبهشت 1392برچسب:,ساعت15:11توسط میلاد جبارنژاد | |

اونی که بیشتر اذیتم کرد بیشتر گریه میکنه...!!!

اونی که نخواست مارو بالاخره میاد دیدن جسدم...!!!

اونی که حتی نیومد تولدم زیر تابوتمو گرفته...!!!

اونی که سلام نمیکرد میادبرای خدافظی...!!!

عجب روزیه اون روز...!!!

حیف که اون موقع خودم نیستم...!!!!

+نوشته شده در چهار شنبه 25 ارديبهشت 1392برچسب:,ساعت15:6توسط میلاد جبارنژاد | |

باختی در کار نیست برای تو!!

قابم را ریسک میکنم یا میبرم...

یا میمیرم......!!!!

+نوشته شده در چهار شنبه 25 ارديبهشت 1392برچسب:,ساعت15:3توسط میلاد جبارنژاد | |

گاهی عکسی را میسوزانیم

گاهی بادیدن یک عکس ساعت هاگریه میکنیم

گاهی عکسی مارا میسوزاند

گاهی سال ها با یک عکس زندگی میکنیم...!

+نوشته شده در چهار شنبه 25 ارديبهشت 1392برچسب:,ساعت14:58توسط میلاد جبارنژاد | |

اگر طلب دشمن هستی خودراازدوستانت برتر بدان

ولی اگردوست میخواهی بگذار دوستانت خودراازتوبرتربداند...

+نوشته شده در چهار شنبه 25 ارديبهشت 1392برچسب:,ساعت14:53توسط میلاد جبارنژاد | |

شاید تو...

سکوت میان کلامم باشی!

دیده نمیشوی!

اما من تورااحساس میکنم!

شاید تو!

هیاهوی قلبم باشی!

شنیده نمی شوی!

اما من تورا نفس میکشم!

+نوشته شده در سه شنبه 24 ارديبهشت 1392برچسب:,ساعت22:37توسط میلاد جبارنژاد | |

اگه یه روز سراغم رو گرفتی

و ازم خبری نشدسری بهم بزن

احتمالابهت احتیاج دارم!

+نوشته شده در سه شنبه 24 ارديبهشت 1392برچسب:,ساعت22:34توسط میلاد جبارنژاد | |

ببین من هم مثل خیلی از عاشق ها

از تو یادگاری دارم یادگاری من از تو

سینه ای پر از درد دارم.

+نوشته شده در سه شنبه 24 ارديبهشت 1392برچسب:,ساعت22:32توسط میلاد جبارنژاد | |

دلگیرم از تمام الفبای بی کسی

به خصوص این پنج حرف

***فاصله***

+نوشته شده در سه شنبه 24 ارديبهشت 1392برچسب:,ساعت22:29توسط میلاد جبارنژاد | |